ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY 2018

ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH
S TECHNICKÝMI DÍLY

odborný seminář organizovaný ČVUT v Praze,
Fakultou dopravní

Seminář Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Místo konání:

ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

Doba konání:

29. listopadu 2018, 8.00 – 17.00

Odborná témata semináře:

Výsledkem semináře bude elektronický sborník s ISBN